Om mig

Jennyli

 

Evigheternas bok är resultatet av en uppvaknandeprocess som startade väldigt plötsligt för mig vid en spontan initiering när en familjemedlem lämnade jordelivet. Hon hjälpte mig att få kontakt med den inre gudomliga källan som då började välla ut ur mig i form av skrift. Egentligen började resan långt innan dess och jag kan se hur min kontakt med Inkaindianernas naturreligion förberedde mig på mitt uppdrag. Detta uppdrag är att förmedla de ursprungliga livsvisdomarna från stjärnan Maia i Plejaderna. Eftersom Inkaindianer och Mayaindianer härstammar från den galaxen faller det sig naturligt att mina böcker sammanlänkar min egen kristna tradition med indianernas urgamla visdomar.

 

I min andra bok, Maia Aela – Flickan från planeten Akleja, blir detta samband ännu tydligare. Maia möter en man ifrån Peru vars ättlingar var Inkaindianer. Samtidigt får hon kontakt med sina förfäder från Plejaderna. Budskapen vävs samman och passar som handen i handsken. Maia och Ernesto blir också varse att de har ett uppdrag tillsammans och det är att förmedla dessa visdomar till världen och människorna. I efterhand har jag kunnat konstatera att Maia Aela på många plan, faktiskt är lite av en självbiografi.

 

 

 

"Återseendet är tidlösheten mycket kärt. Moder och Fader Gud väntar på att få återse oss alla. Återspeglingen är evigheten mycket kär. Moder och Fader Gud väntar på att vi ska återspegla dem i vår värld. Min och din återspegling av Moder och Fader Gud uppnår världslig status inom en mycket snar framtid. Människor som du och jag vet att något är på väg att vakna inom oss men vi är inte säkra på vad det är. Under vår livstid ska tid och evighet äntligen förenas. Denna förening sker inom oss alla. Händer och fötter återgår till sitt fria tillstånd och sinnet, kroppen och själen förtöjer äntligen vid evigheternas strand. Ingen människa kommer längre att driva runt vind för våg.

 

 

Ansvaret inom varje människa skipar rättvisa i världen. Med vare sig vapen eller kamp kommer livets älskade keruber och änglar att ställa sig upp på land och kommunicera med oss alla. Kunskapen som de bär med sig vilar vid stranden där du lägger till, för att vandra mot evigheternas horisont och finna paradiset. Ut ur vetenskapens kruka kommer vi att vandra och se och erkänna livets fantastiska toner och källor till vederkvickelse. Murar ska falla och tidlöshetens källor ska komma i dagen. Du och jag är ett dagbrott, en springbrunn, en evig sol och en kännbart uppåtsträvande vind. Undrens tid är inte förbi. Människor som förtöjer vid denna strand ska var och en få en ledsagande ängel vid sin sida. Min och din ängel ska leda oss till Världens ände och upptäcka den tredje dagens ljus, den gyllene tidsålderns ljus, där alla åter blir gudar!"

 

Jennyli Gustafsson