Böcker

Berättelsen om Maia Aela. 


Temat i böckerna om Maia Aela mynnar ur "Evigheternas bok". Den eviga urkraften skapar liv i spänningsromanerna om flickan "Maia Aela" med det stora ödet att förmedla profetian om Den Nya Människan. Allt utifrån inkafolkets profetior om den tid vi lever i nu.


Maia Aela

Vindens barn och

den nya människanHandla Maia Aela här

3 delar för 299 :-


De ögon som en gång har sett sin egen storhet, kan aldrig förminska sig själv igen.
Övergångsperioden fortsätter tills medvetandehöjningen är så pass stor att den nya tidsåldern, Taripaypacha, kan börja - tiden då vi möter oss själva igen, och får kontakt med vårt gudomliga ursprung och våra gudomliga förmågor. Enligt profetian ska en man och en kvinna mötas och göra detta möjligt. Upptakten till den nya tidsåldern sker när dessa två kommer samman och börjar stråla av ett starkt ljus. Det strålande ljuset var karaktäristiskt för den forna tidens inkahärskare, eftersom han stod i direkt förbindelse med solguden Inti.


Maias och Ernestos möte har varit förutbestämt i långa tider, och uppdraget går ut på att göra kunskapen tillgänglig för alla. I den tredje boken om Maia hittar hon äntligen hem till Peru och till inkarikets mystik. Hon möter de heliga bergen (Apus), de fantastiska skogsfolken och den mäktiga Kondoren. Maias sex följeslagare, varav en är andinsk shaman, tar uppdraget på stort allvar, eftersom de är väl införstådda med förfädernas visioner. Målet för Maia är att nå den gamla inkastaden Machu Picchu, och att därifrån återupprätta Moder Jords kommunikation med Plejaderna, så att solgudar återigen får anlända Jorden på en stråle av ljus.


Det är en pånyttfödelse som väntar för Moder Jord och för Dig. Du som läser denna bok, kopplas upp till mästare som väntar Dig, om du så vill. Ditt medvetande höjs och synkas med det nya ljuset. Timingen som sker, faller utanför alla ramar. Din och Mais väg följs åt. Hon visar dig vägen. Den nya Jorden och den nya människan skapas med Din hjälp. Var hälsad! 

I den tredje delen om Maia Aela reser hon till Machu Picchu i Peru för att slutföra sitt uppdrag, som enligt  gamla inkaprofetior  går ut på att hjälpa människan att ta nästa steg i sin andliga utveckling. Detta sker nu i stor skala när människan går igenom en omvälvande period av andligt uppvaknande som leder till att vi får kontakt med vårt gudomliga Jag.


Indianstammar ifrån Nord- och Sydamerika har i sina profetior i hundratals år bevarat en kosmisk plan. Profetiorna handlar om en ny gyllene tidsålder och en ny upplyst människa som ska leva i harmoni med varandra och Moder Jord. Den nya människan emanerar ur sanningens frö inom var och en av oss.


Pachaqutiq var den Inka som lät bygga Machu Picchu, och som åstadkom skiftet från kungarike till imperium. Hans tid på tronen blev en omvälvande övergång till en ny tidsålder, som därmed kallades för en pachaquti. Dagens inkaättlingar, q’eroindianerna, menar att vi befinner oss i en sådan period just nu. De många profetiorna går ut på att det återigen kommer att vandra inkamästare på Jorden.

 


Gratis E-böcker 

Under ett par års tid publicerade jag budskap i "Budskapsportalen" som var en medlemstidning på nätet för följare av Förlagshuset Siljans Måsar. Dessa budskap blev väldigt uppskattade och vi satte ihop dem till två E-böcker. Nu vill jag dela dessa budskap med er, och hoppas att ni vill ladda ner filerna, och ta del av den eviga visdomen. Givetvis helt gratis! Allt gott önskar jag er i er uppstigningsprocess. 

Jennyli Gustafsson

Älska dig själv


En e-bok med samlade budskap ifrån evigheten som lyfter på locket till livets djupa mysterium och den sanna kärlekens väsen. Hjälper oss i uppstigningen.


Fri att ladda ner. Klicka uppe i högra hörnet av bilden.

Budskap inför 2012


Ävne kallad "Längtans blå blomma" som handlar om ditt andliga uppvaknande. En e-bok med samlade budskap om den nya tiden och om hur vi tar oss in i den.  


Fri att ladda ner. Klicka uppe i högra hörnet av bilden.