Books / Böcker


Maia Aela

Vindens barn och

den nya människan


Boksläpp under Bokmässan

22 - 25 september 2016

De ögon som en gång har sett sin egen storhet, kan aldrig förminska sig själv igen.Indianstammar ifrån Nord- och Sydamerika har i sina profetior i hundratals år bevarat en kosmisk plan. Profetiorna handlar om en ny gyllene tidsålder och en ny upplyst människa som ska leva i harmoni med varandra och Moder Jord. Den nya människan emanerar ur sanningens frö inom var och en av oss.


Pachaqutiq var den Inka som lät bygga Machu Picchu, och som åstadkom skiftet från kungarike till imperium. Hans tid på tronen blev en omvälvande övergång till en ny tidsålder, som därmed kallades för en pachaquti. Dagens inkaättlingar, q’eroindianerna, menar att vi befinner oss i en sådan period just nu. De många profetiorna går ut på att det återigen kommer att vandra inkamästare på Jorden.


Övergångsperioden fortsätter tills medvetandehöjningen är så pass stor att den nya tidsåldern, Taripaypacha, kan börja - tiden då vi möter oss själva igen, och får kontakt med vårt gudomliga ursprung och våra gudomliga förmågor. Enligt profetian ska en man och en kvinna mötas och göra detta möjligt. Upptakten till den nya tidsåldern sker när dessa två kommer samman och börjar stråla av ett starkt ljus. Det strålande ljuset var karaktäristiskt för den forna tidens inkahärskare, eftersom han stod i direkt förbindelse med solguden Inti.


Maias och Ernestos möte har varit förutbestämt i långa tider, och uppdraget går ut på att göra kunskapen tillgänglig för alla. I den tredje boken om Maia hittar hon äntligen hem till Peru och till inkarikets mystik. Hon möter de heliga bergen (Apus), de fantastiska skogsfolken och den mäktiga Kondoren. Maias sex följeslagare, varav en är andinsk shaman, tar uppdraget på stort allvar, eftersom de är väl införstådda med förfädernas visioner. Målet för Maia är att nå den gamla inkastaden Machu Picchu, och att därifrån återupprätta Moder Jords kommunikation med Plejaderna, så att solgudar återigen får anlända Jorden på en stråle av ljus.


Det är en pånyttfödelse som väntar för Moder Jord och för Dig. Du som läser denna bok, kopplas upp till mästare som väntar Dig, om du så vill. Ditt medvetande höjs och synkas med det nya ljuset. Timingen som sker, faller utanför alla ramar. Din och Mais väg följs åt. Hon visar dig vägen. Den nya Jorden och den nya människan skapas med Din hjälp. Var hälsad! 


 Handla böckerEvigheternas bok

En skapelseberättelse om din gudomliga tillblivelse. Inbunden. Läs mer här


Älska dig själv

En e-bok med samlade budskap ifrån evigheten som lyfter på locket till livets djupa mysterium och den sanna kärlekens väsen. Läs mer här

Maia Aela - Flickan från planeten Akleja, inbunden


Maia Aela har kommit till Jorden med ett uppdrag, att fungera som en länk mellan planeten Akleja och Jorden. Mötet med Ernesto avtäcker en gammal profetia som hans förfäder Inkaindianerna har burit på i hundratals år. Maias döda syster tar kontakt via en dimensions-portal och hjälper Maia att förstå, inte bara sitt eget liv, utan också hela mänsklighetens.Köp          Läs mer


Maia Aela - Mästarstenen och de sju gudinnorna

Inbunden


Äntligen är det dags för Maia att verkställa den gamla inkaprofetian, som går ut på att hjälpa människan att skapa en ny tidsålder och en ny människa. I den här boken får du följa Maia på ett spännande äventyr till människans ursprung, när hon reser till Kenya i Afrika. Där möter hon massajerna och deras medicinman som bor i en liten by långt upp bland bergen. Resan kantas också av möten med olika naturväsen och förfäder ifrån plejaderna.


Hennes följeslagare på resan blir Mark och Filip ifrån Läkare utan gränser. Deras sällskap blir viktigt för Maia, inte minst pga de sanningar om tvillingsjälen som Maia och Mark får ta del av ifrån Tamarinden - Livets Träd. I den lilla bergsbyn vid lägerelden tar Mästarstenen med Maia på en resa till enhetens fält


Hon tar sig också till nordligare breddgrader och vägleds till ett magiskt möte med ursprungsfolk i Sverige, de högt ärade samernas förfäder. De sitter på stor visdom som lämnas över till Maia Aela.

The Book of Eternities

A creationstory about your divine growth.

E-book. Read more here

Längtans blå blomma

Ditt andliga uppvaknande.

En e-bok med samlade budskap. Läs mer här

Maia Aela - The girl from planet Akleja,

e-book


Maia Aela is a child of the new era and she has come to Earth with a mission to serve as a link between the planet Columbines and Earth. The meeting with Ernesto uncovers an ancient prophecy that his Inca ancestors have carried on for hundreds of years. Maia's dead sister makes contact through a dimensional portal and help Maia to understand, not only her own life but also the whole of humanity.


Buy          Read more


Maia Aela - Vindens barn och den nya människan

Inbunden


Maias och Ernestos möte har varit förutbestämt i långa tider, och uppdraget går ut på att göra kunskapen tillgänglig för alla. I den tredje boken om Maia hittar hon äntligen hem till Peru och till inkarikets mystik. Hon möter de heliga bergen (Apus), de fantastiska skogsfolken och den mäktiga kondoren. Maias sex följe­slag­are, varav en är andinsk shaman, tar uppdraget på stort allvar eftersom de är väl införstådda med förfädernas visioner. Målet för Maia är att nå den gamla inkastaden Machu Picchu, och att därifrån återupprätta Moder Jords kom­munika­tion med Plejaderna, så att solgudar återigen får anlända Jorden på en stråle av ljus.


Det är en pånyttfödelse som väntar för Moder Jord och för Dig. Du som läser denna bok, kopplas upp till mästare som väntar Dig, om du så vill. Ditt medvetande höjs och synkas med det nya ljuset. Timingen som sker, faller utanför alla ramar. Din och Mais väg följs åt. Hon visar dig vägen. Den nya Jorden och den nya människan skapas med Din hjälp. Var hälsad!