Bilder

Det är dags att kliva ur vår egen tankes ram och inse att ingenting i våra liv kan begränsas. Vi kan skapa vad vi vill i våra liv och allt börjar med en tanke som Du planterar i Moder jord, vattnar med Moder vatten. Den börjar gro och får kraft från Fader vind och Fader Sol. Väl uppe ur jorden kan tanken blomma och den lilla blå fågeln från paradiset kan befrukta blomman med gudomlig nektar så att Din skapelse kan ta form och uppstå så som i himmelen inom, så och på jorden utom. Allt börjar med en tanke. Så din tanke i Moder Jord och vattna.