Läsarbrev 2


Bästa Jennyli


Jag började idag försöka plöja igenom Evigheternas bok lika snabbt och lätt som jag brukar avverka de alster jag får i min hand. Det gick inte.


Evigheternas bok är ingen ”kioskroman” som man sträckläser från pärm till pärm. Nej, närapå var mening förtjänar begrundan och eftertanke.


Evigheternas bok kan liknas vid urkunden som en religion baseras på. Verkets natur andas dock godhet och välvilja och verkar inte alls vara uttryck för bedrägligt geschäft, som till exempel Scientologernas penningfixerade lära.


Jag slutade därför att respektlöst snabbläsa Evigheternas bok och tänker vördnadsfullt specialgranska visdomsorden i de enskilda avsnitten, när något i mitt dagliga liv gör detta påkallat. Kanske borde de olika textstyckena i Evigheternas bok förses med numrering, liksom verserna i Bibeln?!


Jennyli, jag tillönskar därför dig och din förläggare, vid det behagligt ärliga förlag som distribuerar dina böcker, ett långt och lyckligt liv och ser fram emot den tredje delen av triologin om Maia Aela. Håll mig informerad om när det börjar dra ihop sig till utgivning, snälla du.Med ljusa hälsningar


"En läsare"